logo i-KADEN

On-line systém odečtů a jejich zpracování.

Služba pro Váš komfort a přehled o spotřebách vody a energií 24 hodin denně.

scrollujte dolů pro více informací

Co je i-KADEN?

Je to on-line systém odečtů a jejich zpracování ze zařízení kompatibilních s přenosovým protokolem Wireless M-Bus. Odečty se ukládají na datový server. Přístup a zpracování dat pro uživatele zprostředkovává webový portál i-KADEN.

Jak to funguje?

number1
ico1
Vodoměr
number2
ico2
Repeater
number3
ico3
Internet
number4
ico4
Server
number5
ico5
Internet
number6
ico6
Uživatel

Jaké hardwarové prostředky jsou použité?

V první řadě jsou to registrační a měřící přístroje instalované na měřících místech. Například vodoměry, indikátory topných nákladů na radiátorech a další kompatibilní přístroje. Údaje vysílané z přístrojů přijímají datové opakovače (repeatery) a předávají je na vstupní bránu (gateway), která přes síťový router předává data do sítě internet na vzdálený datový server. V domě s přístroji je třeba, podle dosahu komunikace, instalovat několik opakovačů (repeaterů) a vstupní bránu pro internet (gateway). Gateway je přes router připojena k internetu.

Jaké softwarové prostředky jsou použité?

Přístup do systému je přes běžný webový prohlížeč na uživatelském počítači. Zobrazení a zpracování naměřených dat včetně rozúčtování zajišťuje uživatelsky přívětivá webová aplikace. Přístupy do aplikace je možné přidělit jak správci domu tak i volitelně jednotlivým uživatelům bytových jednotek. Každý uživatel má přístup puze ke "svým" objektům.

Co se službou i-KADEN získáte?

Odečet bez starostí

Kdykoliv se přihlásíte do služby i-KADEN jsou Vám aktuální údaje z Vašich přístrojů k dispozici.

Porovnání součtu spotřeb bytových vodoměrů a spotřeby na patě domu.

Kdykoliv v průběhu zúčtovací období víte zda je měření v pořádku.

Úsporu nákladů na teplo a vodu

Kontrola činnosti vodoměrů a hlášení o chybách (pokusy o ovlivnění, nefunkční vodoměr, havárie).